Πρόγραμμα Clean Energy Transition Partnership

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση EP/CETP/0922 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Clean Energy Transition» του ΙδΕΚ.

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 110 Προτάσεις στη Διεθνική Πρόσκληση εκ των οποίων 9 προτάσεις με 18 συμμετοχές με κυπριακούς φορείς.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Clean Energy Transition.