Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Εργασίας του (Work Programme) για το 2021, γεγονός που το καθιστά το πρώτο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ, που λαμβάνει έγκριση. Επίσης, ανακοινώθηκε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.

Starting Grants | ERC-2021-StG
Open: 25-02-2021
Deadline: 08-04-2021

Consolidator Grants | ERC-2021-CoG
Open: 11-03-2021
Deadline: 20-04-2021

Advanced Grants | ERC-2021-AdG
Open: 20-05-2021
Deadline: 31-08-2021

 

Μέσω των Προσκλήσεων του 2021 θα διατεθούν €1,9 δις σε περίπου 1000 εξαίρετους ερευνητές και ερευνήτριες, σε όλα τα στάδια της καριέρας τους, προκειμένου να υλοποιήσουν έρευνα αιχμής.

Τονίζεται ότι, η τελική έκδοση του Προγράμματος Εργασίας θα είναι διαθέσιμη ενδεχομένως αύριο μέσω του Funding and Tenders Portal, ενώ η πρώτη Πρόσκληση, η οποία θα αφορά τα ERC Starting Grants, αναμένεται να ανοίξει στις 25 Φεβρουαρίου 2021, με νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων την 8η Απριλίου 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Πρόγραμμα Εργασίας 2021 δεν περιλαμβάνει Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα ERC Synergy Grants, ωστόσο αναμένεται η επόμενη Πρόσκληση να ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2021, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Εργασίας του 2022. Αντίστοιχα, δεν θα υπάρξει στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2021, Πρόσκληση για τα ERC Proof of Concept Grants.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μπορεί να υποστηρίξει ερευνητές και ερευνήτριες  που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση με κυπριακό φορέα, στην προετοιμασία της αίτησής τους, με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης, μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).