«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Από τις 12 Νοεμβρίου έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα διοργανώσει διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες κατά την οποία θα παρουσιαστούν όλοι οι προορισμοί (Destinations) της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 4. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στον ειδικό ιστοχώρο της ΕΕ εδώ.

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, τα έργα “IDEAL-IST”, “NCP4INDUSTRY” και “COSMOS4HE σε συνεργασία με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), θα διοργανώσουν διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις δικτύωσης θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή και να καταχωρήσουν το προφίλ τους στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (B2Match), έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις με άλλους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και καταχώρηση προφίλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες πιο κάτω στις οποίες θα προστεθούν πληροφορίες τις επόμενες ημέρες.

 

Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

(α) «Ψηφιακές Τεχνολογίες – 15-16 Δεκεμβρίου 2022, (IDEALIST)

(β) «Βιομηχανία», 14 Δεκεμβρίου 2022 (NCP4Industry)

(γ) «Διάστημα», 14 Δεκεμβρίου 2022 (COSMOS4HE)

 

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα ΕΣΕ για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα»:

Δρα Άγγελο Ντάντο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]  και τηλέφωνο: 22205033

κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205030