Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society

Στις 31 Μαρτίου 2023, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) το νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία») του Προγράμματος-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη». Το νέο Πρόγραμμα Εργασίας για το Cluster 3 περιλαμβάνει συνολικά 48 topics, και έχει προϋπολογισμό 367.8 εκατομμύρια ευρώ.

Το κείμενο του Προγράμματος Εργασίας είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες οι επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμες μέσω της Πύλης Funding & Tender Opportunities.

Στόχος του Cluster 3 είναι να προσφέρει νέες λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη κινδύνων από  φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Επιπλέον, μαθαίνοντας μέσα από τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιδιώκει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και διατομεακών εργαλείων για την πρόληψη, μετριασμό και ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Εργασίας, τις ευκαιρίες συμμετοχής για Τελικούς Χρήστες και για ερευνητές/ερευνήτριες από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και να βρουν χρήσιμο υλικό μέσα από το εξής ενημερωτικό δελτίο.

Για να λαμβάνετε ενημέρωση για όλα τα νέα του Cluster 3, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του ΙδΕΚ για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&Κ, διαλέγοντας την επιλογή “SECURITY (including cybersecurity)”.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη υποστήριξη, μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 3: