Πρόγραμμα Sustainable Blue Economy

Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση EP/SBEP/0223 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy» του ΙδΕΚ.

Συνολικά υποβλήθηκαν επιτυχώς 91 Προτάσεις στη Διεθνική Πρόσκληση εκ των οποίων 15 προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο και την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Sustainable Blue Economy.