Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2021»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2021» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποδείξουν υποψήφιους/ες ερευνητές/τριες για τη διεκδίκηση των Βραβείων. Οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

 

Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. Ειδικά όσον αφορά τους Νέους/ες Ερευνητές/τριες, επιδιώκεται όπως υποστηριχθεί έμπρακτα η συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους, μέσω της παροχής χορηγίας ύψους 60,000 Ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες, θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο και θα αξιολογηθούν με βάση στοιχεία που θα κληθούν να παρέχουν στο ΙδΕΚ σχετικά με την ερευνητική τους εργασία, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυπο αυτών.

 

Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» και το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2021», περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, καθώς και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έντυπα, και βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Καταληκτική ημερομηνία υπόδειξης υποψηφιοτήτων είναι η 14η Μαΐου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Στήριξης του ΙδΕΚ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].