Προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας στο Ντουμπάι

Δελτίο Τύπου
20 Οκτωβρίου 2021

Προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας στο Ντουμπάι

  • Συμμετοχή του Επικεφαλής Επιστήμονα, στελεχών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και του Invest Cyprus στη διεθνή έκθεση Τεχνολογίας, “Gitex Technology Week”
  • Ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία και η Αντιπρόεδρος του ΙδΕΚ, ανέπτυξαν το όραμα και τη στρατηγική της Κύπρου καθώς και τη σημαντικότητα της διεθνοποίησης του εγχώριου οικοσυστήματος Ε&Κ.

Με στόχο την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων, τεχνολογικών και νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία ισχυρών συνεργειών, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, στελέχη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και αντιπροσωπεία του Invest Cyprus, συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση Τεχνολογίας, “Gitex Technology Week” που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 21 Οκτωβρίου 2021, είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και σε αυτή συμμετείχαν τεχνολογικές εταιρείες, διεθνείς κολοσσοί και κρατικοί φορείς, από είκοσι και πλέον χώρες.

Πέραν του εθνικού περιπτέρου της κυπριακής αποστολής, που στήθηκε αποκλειστικά για την εκδήλωση, ξεχώρισε ιδιαίτερα η συνέντευξη που έδωσε στον Δρ. Khalil Ramadi, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα και τη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ).

Επιπρόσθετα, σε ομιλία που απηύθυνε σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος ανέδειξε τους στόχους της Κύπρου γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, με γνώμονα τον αντίκτυπο του τομέα στην οικονομία και κοινωνία του τόπου, τη διεθνοποίηση καθώς και την προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας έκανε λόγο για «εντατικοποίηση των δεσμών της χώρας μας με άλλα κράτη, ενίσχυση της προβολής του εγχώριου οικοσυστήματος Ε&Κ και προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας».

Σε δική της παρουσίαση, η Αντιπρόεδρος του ΙδΕΚ κα. Σταυριάνα Α. Κοφτερός εξήρε τη σημασία της συνεργασίας νεοφυών επιχειρήσεων με μεγάλες εταιρείες. Αναφέρθηκε επίσης, στην αξία της δικτύωσης των νεοφυών επιχειρήσεων με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικής χρηματοδότησης που θα οδηγήσει στη διεθνή ανάπτυξή τους, αλλά και τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με διεθνούς επιπέδου επαγγελματίες.

Την Κυπριακή αποστολή στο Ντουμπάι πλαισίωναν ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, ο οποίος είχε σειρά επαφών με αντίστοιχους οργανισμούς και φορείς προώθησης της Ε&Κ του εξωτερικού, καθώς και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, που παρουσίασαν τα επιτυχημένα παραδείγματά τους σε επενδυτές και άλλους φορείς.

***

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.