ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EIC TRANSITION CALLS

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση που αφορά στο EIC Transition με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2021. Το EIC αποτελεί μέρος του Πυλώνα IIΙ “Innovative Europe” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Το EIC Transition παρέχει ανοιχτή χρηματοδότηση για έργα σε οποιοδήποτε πεδίο της επιστήμης ή της τεχνολογίας (open funding), καθώς και χρηματοδότηση βάσει Προκλήσεων σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς (challenge driven funding).

 

Σημειώνεται ότι οι πρώτες προσκλήσεις EIC Transition εστιάζουν σε αποτελέσματα που δημιουργούνται από τα πιλοτικά έργα EIC Pathfinder και έργα Proof of Concept του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) του προηγούμενου Προγράμματος Πλαίσιο.  Συγκεκριμένα:

 

  • Το EIC Transition Open χρηματοδοτεί νέες τεχνολογίες από οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο που έχουν ήδη φτάσει στην πειραματική απόδειξη αρχής στο εργαστήριο. Αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να στοχεύουν σε μια περαιτέρω ωρίμανση και επικύρωση στο εργαστήριο και σε σχετικό περιβάλλον εφαρμογών, προκειμένου να αναπτυχθεί η ετοιμότητα για εισαγωγή στην αγορά.

 

  • Το EIC Transition Challenges on Medical Technology and Devices απευθύνεται ειδικά σε νέες τεχνολογίες και συσκευές που ανταποκρίνονται σε σημαντικές ανάγκες υγείας στην άμεση κλινική θεραπεία και φροντίδα του ασθενούς. Υποστηρίζει μεταβατικές δραστηριότητες από ένα επίπεδο Proof of Concept σε ένα επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας κατάλληλο για κλινική αξιολόγηση και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής εκμετάλλευσης.

 

  • Το EIC Transition ChallengeEnergy Harvesting and Storage Technologies (Tεχνολογίες συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας) χρηματοδοτεί καινοτόμες τεχνολογίες που σκοπεύουν να αναπτύξουν μια αποτελεσματική, χαμηλού κόστους, βιώσιμη, συμπαγή και ευέλικτη συλλογή, μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας. Αυτές οι τεχνολογίες θεωρούνται επομένως σημαντικές για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας των ενεργειακών συστημάτων, χωρίς την χρήση πηγών άνθρακα ενώ επιτυγχάνεται η μετάβαση σε ασφαλή και προσιτή ενέργεια.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στον ακόλουθο  σύνδεσμο.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙC κ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).