Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή Δικαιούχων Προγραμμάτων Καινοτομίας ΙδΕΚ στο Cyprus Tech Career Fair, 10-12 Νοεμβρίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή κυπριακών επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) που θα φιλοξενηθούν σε περίπτερο ειδικά διαμορφωμένο για τους δικαιούχους των Προγραμμάτων Καινοτομίας του Ιδρύματος στην εκδήλωση Cyprus Tech Career Fair, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου 2022 και διοργανώνεται από την ΙΜΗ.

Η εκδήλωση αποτελεί τριήμερη Έκθεση Καριέρας σε θέματα τεχνολογίας, η οποία απευθύνεται σε έφηβους (ηλικίας 16-18) από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, απόφοιτους πτυχίου και μεταπτυχιακού καθώς και κατόχους διδακτορικού και νέους επαγγελματίες από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις και υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για συμμετοχή, θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την παρουσία τους για ενημέρωση των συμμετεχόντων για ανοικτές θέσεις εργασίας στον φορέα τους και να χρησιμοποιήσουν τον προσφερόμενο χώρο για τη διενέργεια συναντήσεων γνωριμίας με τους ενδιαφερόμενους.

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο των δικαιούχων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Εκδήλωση, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) και υφιστάμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου με το ΙδΕΚ, ή κατόπιν αξιολόγησης έχουν κληθεί στη διαδικασία ετοιμασίας Συμβολαίου με το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των πιο κάτω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

 • PRE-SEED/0719
 • PRE-SEED/0719(B)
 • SEED/0719
 • SEED/0719(B)
 • INNOVATE/0719
 • INNOVATE/0719(B
 • SEED-COVID/0420
 • INNOVATE-COVID/0420
 • PRE-SEED/1221
 • SEED/1221
 • INNOVATE/1221

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο έντυπο υποβολής ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ