Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Τοπικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs-DIHs)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φορέων από την Κύπρο οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής Πρότασης, στην ειδική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (restricted call) που θα ανακοινώσει η ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), για την ανάπτυξη Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation HubsDIHs).

 

Συναφώς αναφέρεται ότι η ΕΕ, με το νέο πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (DEP 2021-2027), στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας της ΕΕ και τη διευκόλυνση της ευρείας ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει την ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High Performance ComputingHPC), της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial IntelligenceAI), της κυβερνοασφάλειας (Cyber Security), την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και την ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία και την οικονομία.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος DEP 2021-2027, η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) που θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή του. Τα EDIHs θα λειτουργήσουν ως one-stop-shops που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν δυναμικά στις ψηφιακές προκλήσεις και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας που αφορούν προσέλκυση χρηματοδότησης, κατάρτιση, και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και/ή του δημόσιου τομέα.

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής, την 23η Οκτωβρίου 2020, ώρα 13.00. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα πρέπει υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα έντυπα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και του Εντύπου Υποβολής.