ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στο Εθνικό Περίπτερο στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης «Slush 2022», Ελσίνκι, 17-18 Νοεμβρίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ιδρύματος στην Εκδήλωση Slush 2022 (https://www.slush.org/events/helsinki/), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, μεταξύ 17 και 18 Νοεμβρίου 2022.

 

Η Εκδήλωση Slush 2022 αποτελεί ένα διήμερο φεστιβάλ-συνέδριο που συγκεντρώνει πέραν των 4.000 νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες, να προβάλουν τις δραστηριότητές τους και να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις και πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.000 στην φετινή Εκδήλωση.

 

Η παρουσία της Κύπρου στην Εκδήλωση Slush 2022 αποτελεί πρωτοβουλία του ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο των δράσεων του για προβολή του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου στο εξωτερικό και παροχή στήριξης στις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα Προγράμματα Καινοτομίας, και εντάσσεται κάτω από τις δραστηριότητες του κυπριακού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus, στο οποίο συμμετέχει το ΙδΕΚ ως εταίρος. Στο περίπτερο της Κύπρου, θα προβληθεί το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους για σκοπούς δικτύωσης και διεθνοποίησης και να χρησιμοποιήσουν τον προσφερόμενο χώρο για τη διενέργεια συναντήσεων με πιθανούς ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή επενδυτές.

 

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο της Κύπρου στην Εκδήλωση Slush 2022, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) από όλες τις περιοχές της τεχνολογίας, οι οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου με το ΙδΕΚ, ή κατόπιν αξιολόγησης έχουν κληθεί στη διαδικασία ετοιμασίας Συμβολαίου με το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των πιο κάτω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

 

  • PRE-SEED/0719
  • PRE-SEED/0719(B)
  • SEED/0719
  • SEED/0719(B)
  • SEED-COVID/0420
  • PRE-SEED/1221
  • SEED/1221

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13.00.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην ιστοσελίδα της Εκδήλωσης (https://www.slush.org/events/helsinki/event-info-2022/).