ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών (Startups) και/ή Άλλων Καινοτόμων Επιχειρήσεων στο Εθνικό Περίπτερο στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης «4YFN Startup Event», Βαρκελώνη, 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή κυπριακών νεοφυών και/ή άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ιδρύματος στην Εκδήλωση «4YFN (4 Years From Now) Startup Event» (https://www.4yfn.com/), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Έκθεσης «Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023» (https://www.mwcbarcelona.com/), στην Βαρκελώνη, μεταξύ 27 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου 2023.

Η Εκδήλωση «4YFN Startup Event», αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εκδηλώσεις στον κόσμο, που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής/επικοινωνιών και ψηφιακών τεχνολογιών. Η Εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Έκθεσης «Mobile World Congress Barcelona 2023» που αποτελεί την μεγαλύτερη Έκθεση στον κόσμο στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών, που προσελκύει πέραν των 60.000 επισκεπτών.

Η παρουσία της Κύπρου στην Εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο των δράσεων του για προβολή του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου στο εξωτερικό και παροχή στήριξης σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα Προγράμματά του, καθώς και σε άλλες νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις του κυπριακού οικοσυστήματος. Στο περίπτερο της Κύπρου, θα προβληθεί το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους για σκοπούς δικτύωσης και διεθνοποίησης και να χρησιμοποιήσουν τον προσφερόμενο χώρο για τη διενέργεια συναντήσεων με πιθανούς ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή επενδυτές.

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο της Κύπρου στην Εκδήλωση «4YFN Startup Event», έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) ή άλλες καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το θεματολόγιο της Εκδήλωσης, ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου με το ΙδΕΚ ως Ανάδοχοι Φορείς, ή κατόπιν αξιολόγησης έχουν κληθεί στη διαδικασία ετοιμασίας Συμβολαίου με το ΙδΕΚ ως Ανάδοχοι Φορείς, στο πλαίσιο των πιο κάτω Προγραμμάτων:
  • Pre-Seed
  • Seed (συμπ. της Πρόσκλησης SEED-COVID/0420)
  • Innovate (συμπ. της Πρόσκλησης INNOVATE-COVID/0420)
  • Research in Enterprises
  • Co-Develop
  1. Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει «Πιστοποιητικό Καινοτόμου Επιχείρησης» από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
  2. Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Horizon Europe» – Cluster 4: Digital, Industry and Space.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιες τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και άλλα συναφή έξοδα για σκοπούς της συμμετοχής τους στην Εκδήλωση. Για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, τα εν λόγω έξοδα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στην Εκδήλωση, οι διοργανωτές θα παραχωρήσουν Κάρτες Πρόσβασης (Discovery Passes) στο ΙδΕΚ, οι οποίες θα διατεθούν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις χωρίς κόστος. Το ΙδΕΚ θα αναλάβει και το κόστος του Εθνικού Περιπτέρου.

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η 18η Ιανουαρίου 2023, ώρα 13.00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην ιστοσελίδα της Εκδήλωσης.