ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2021

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2021 (ERC-2021-AdG) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2021. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Αυγούστου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών (CET). Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Τα ERC Advanced Grants αφορούν σε προσωποκεντρικές χρηματοδοτήσεις, που απευθύνονται σε  ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας,  καταξιωμένοι/ες  στο επιστημονικό τους πεδίο και έχουν να επιδείξουν έρευνα αιχμής υψηλού επιπέδου και σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προφίλ του ερευνητή/τριας, όσο και στο επίπεδο του προτεινόμενου επιστημονικού έργου, το οποίο πρέπει να είναι πρωτοποριακό και φιλόδοξο. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 2,5 εκ. ευρώ για περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Το ERC έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 10.000 άριστους επιστήμονες από τη δημιουργία του το 2007, έχοντας επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στην επιστήμη. Δείτε εδώ πως.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω υπηρεσιών που αφορούν μεταξύ άλλων, στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης, προεπισκόπηση προτάσεων και προετοιμασία κατά το στάδιο της συνέντευξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).