ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2022

Το ΄Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες ερευνήτριες και τους ενδιαφερόμενους ερευνητές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2022 την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2022 (ERC-2022-AdG), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2022.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Απριλίου 2022, 17:00 ώρα Βρυξελλών (CET). Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Τα ERC Advanced Grants αφορούν σε προσωποκεντρικές χρηματοδοτήσεις, που απευθύνονται σε  ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας, καταξιωμένοι/ες  στο επιστημονικό τους πεδίο και έχουν να επιδείξουν έρευνα αιχμής υψηλού επιπέδου και σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προφίλ του ερευνητή/τριας, όσο και στο επίπεδο του προτεινόμενου επιστημονικού έργου, το οποίο πρέπει να είναι πρωτοποριακό και φιλόδοξο. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 2,5 εκ. ευρώ για περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Το ERC έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 10.000 άριστους επιστήμονες από τη δημιουργία του το 2007, έχοντας επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στην επιστήμη. Δείτε εδώ πως.

 

Υπενθυμίζεται ότι το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης μέσω υπηρεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης, προεπισκόπηση προτάσεων και προετοιμασία κατά το στάδιο της συνέντευξης. Το ΙδΕΚ συμμετέχει επίσης στο ERC Mentoring Scheme μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε άτομα (ex-Panel Members ή ERC Grantees), που είναι πρόθυμα να στηρίξουν όσους και όσες ετοιμάζουν προτάσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo ERC Δρ. Καλυψώ Σέπου (ηλ. ταχυδρομείο: [email protected], τηλ. 22 205000) και κα Κατερίνα Καρακασίδου (ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).