ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2023 (ERC-2023-AdG) με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 23η Μαΐου 2023. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Τα ERC Advanced Grants αποτελούν προσωποκεντρικές χρηματοδοτήσεις, που απευθύνονται σε  ερευνητές και ερευνήτριες που είναι  καταξιωμένοι/ες  στο επιστημονικό τους πεδίο και έχουν να επιδείξουν έρευνα αιχμής υψηλού επιπέδου και σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προφίλ του ερευνητή/τριας, όσο και στο επίπεδο του προτεινόμενου επιστημονικού έργου, το οποίο πρέπει να είναι πρωτοποριακό και φιλόδοξο. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 2,5 εκ. ευρώ για περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Το ERC έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 10.000 άριστους επιστήμονες από τη δημιουργία του το 2007, έχοντας επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στην επιστήμη.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω υπηρεσιών που αφορούν μεταξύ άλλων, στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης, προεπισκόπηση προτάσεων, πρόσβαση στο ERC Mentoring Initiative και προετοιμασία κατά το στάδιο της συνέντευξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo ERC κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και Δρα Ιωάννη Θεοδώρου (Τηλ: 22205038, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).