Πρόσκληση ERC Proof of Concept 2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η τρίτη προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του European Research Council (ERC) Proof of Concept (ERC-2020-POC), είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Η χρηματοδότηση ERC Proof of Concept (POC) απευθύνεται σε επιστήμονες που ήδη υλοποιούν έργα ERC (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy Grants) ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τέτοιο Έργο. Στους άριστους αυτούς επιστήμονες, παρέχεται χρηματοδότηση ύψους €150.000, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα μιας ιδέας που προέκυψε στο πλαίσιο του έργου αυτού να μετατραπεί σε καινοτομία, σε μια προσπάθεια να προωθηθούν άριστες ερευνητικές ιδέες προς την αγορά.

Μέχρι στιγμής, ερευνητές από την Κύπρο έχουν εξασφαλίσει 7 έργα POC στο πλαίσιο παλαιότερων Προσκλήσεων, σε σύνολο 18 έργων ERC. Στο πλαίσιο των πρώτων δύο γύρων της Πρόσκλησης POC του 2020, χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ιδρυτής και CEO της NIPD Genetics Ltd, για το έργο με τίτλο “Proof of Concept study for the development of methylation based NIPT for trisomy 21 using droplet digital PCR”. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ Πατσαλής είναι επίσης κάτοχος ERC Advanced Grant, από τις πιο υψηλού κύρους και ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη, καθώς και ενός ακόμα POC.

Η πλήρης λίστα των 110 έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής από την Πρόσκληση ERC-2020-POC, παρουσιάζονται στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Πρώτος γύρος αποτελεσμάτων ERC-2020-POC

Δεύτερο γύρος αποτελεσμάτων ERC-2020-POC

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).