Πρόσκληση για Δήλωση Συμμετοχών – Διαγωνισμός «INNOVA CHALLENGE»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Δήλωση Συμμετοχών του Διαγωνισμού «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Δηλώσεις Συμμετοχής.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Ο Διαγωνισμός έχει την μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού, όπου μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών θα διαγωνιστούν για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας ή διαδικασίας που αφορά την προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή. Μέσω αυτού του παιχνιδιού, οι μαθητές και οι μαθήτριες, υπό την καθοδήγηση «προπονητή/προπονήτριας» της επιλογής τους, θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών και θα ενισχυθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με κριτική σκέψη και παρουσίαση.

 

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων (Κατηγορία Α) και μαθητές και μαθήτριες Λυκείων (Κατηγορία Β) και Τεχνικών Σχολών (Κατηγορία Γ) που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή στα κατεχόμενα, εφόσον λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 3 έως 8 άτομα, τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Διαγωνισμού (ανανέωση 11/1/2023) 

Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή/Προπονήτριας

Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος ή να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].