Πρόσκληση JRC για Collaborative Doctoral Partnerships

Το Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Centre – JRC) ανακοινώνει παράταση στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για Collaborative Doctoral Partnerships μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα Collaborative Doctoral Partnerships είναι μια πρωτοβουλία του JRC για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / πανεπιστήμια) που  απονέμουν διδακτορικούς τίτλους (PhD) και στόχος του είναι να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά διδακτορικών φοιτητών  σε θέματα που άπτονται της διεπαφής επιστήμης και πολιτικής.

Η Πρόσκληση η οποία είναι ανοικτή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις χώρες Μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:

1. Digital Governance

2. Smart, connected and clean mobility

3. EU Energy Transition

4. Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs

5. Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains

6. Artificial intelligence for earth observation

7. Graphic causal models for hybrid threats

8. Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards

9. Health promotion and prevention of non-communicable diseases (NCDs)

10. Non-power nuclear and radiological technologies to achieve the SDGs 2030 Agenda

11. Synergies of qualitative and quantitative methods for anticipation activities

12. Behavioural insights applied to policy-making

13. Robustness in complex data analysis and statistical modelling

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμό: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships