ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ New European Bauhaus για ευρωπαϊκά startups και scaleups

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology – EIT) ανακοίνωσε την Πρόσκληση New European Bauhaus με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η εν λόγω πρόσκληση προωθεί τις κύριες αρχές του New European Bauhaus, την βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη, και υποστηρίζει Ευρωπαϊκές startups και scaleups στην διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων με ειδική έμφαση στις προαναφερθείσες αξίες.

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Οι 20 καλύτερες εταιρείες που θα αιτηθούν χρηματοδότησης θα λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι επιχειρήσεις που θα γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από επιχορήγηση 10.000 ευρώ και ενεργή υποστήριξη αξίας 40.000 ευρώ με τη μορφή εργαστηρίων και εκδηλώσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Μαρτίου 2023, 23:59 CET.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).