Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων  του για προώθηση του  Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη», συνδιοργανώνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις» («European Mission on Climate-neutral and Smart Cities» ή «Cities Mission»).

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, μεταξύ των ωρών 11:00 – 13:00 και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις δημοτικές αρχές καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών και τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα αστικής ανάπτυξης.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της «Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις Πόλεις», οι προτεραιότητες της Αποστολής καθώς και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις ευρωπαϊκές πόλεις για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Αποστολής, η οποία ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2021. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Για συμμετοχή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ.

 

Στον σύνδεσμο εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό για τις πόλεις που ενδιαφέρονται να δηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Αποστολής.

 

Η «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις» αποτελεί μία από τις πέντε «Ευρωπαϊκές Αποστολές» (European Missions) που έχουν επιλεγεί από την ΕΕ και οι οποίες ξεκινούν τις δραστηριότητές τους αυτήν την περίοδο. Η «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις» επιδιώκει να εμπλέξει τοπικές αρχές, πολίτες, επιχειρήσεις, επενδυτές καθώς και περιφερειακές και εθνικές αρχές με σκοπό:

  • 100 ευρωπαϊκές πόλεις να μετατραπούν σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, έως το 2030 και
  • να διασφαλιστεί ότι οι πόλεις αυτές θα λειτουργήσουν ως επιτυχημένα παραδείγματα και θα καθοδηγήσουν όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, έως το 2050.

 

Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» στοχεύουν να προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη και να αποφέρουν απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Απώτερος στόχος είναι όπως οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» υποστηρίξουν τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιέστερη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ανθεκτική ήπειρο. Κάθε «Ευρωπαϊκή Αποστολή» θα υλοποιήσει μία δέσμη δράσεων που αναμένεται να περιλαμβάνει έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.ά. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και την «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής, κ.κ. Χριστάκη Θεοχάρους ([email protected]) και Γιώργο Χρίστου ([email protected]).