Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήρια ΙδΕΚ για τη Οικονομική Διαχείριση Έργων Restart 2016-2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή μονοήμερων εργαστηρίων με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε Συντονιστές Έργων, Νόμιμους Εκπροσώπους, Υπεύθυνους Οικονομικών Θεμάτων και Ερευνητές. Ο στόχος τους είναι η περαιτέρω εκπαίδευση των οργανισμών που έχουν συνάψει Συμβόλαια χρηματοδότησης έργων με το Ίδρυμα στο πλαίσιο του RESTART 2016-2020.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν περί τα τέλη Μαΐου 2023 στην Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες, χώρους και ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου.

Η γλώσσα εργασίας των Εργαστηρίων θα είναι η ελληνική.

Παρακαλώ δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στα εργαστήρια μέσω της υποβολής της παρούσας φόρμας, το αργότερο μέχρι τις 30/04/2023 εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ 22205000 ή στο [email protected]