Πρόσκληση συμμετοχής: Σειρά Εργαστηρίων του ΙδΕΚ για τη Οικονομική Διαχείριση Έργων στην Πύλη IRIS

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή σειράς εργαστηρίων για την Διαχείριση Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Πύλη IRIS. Στόχος των εργαστηρίων είναι η περαιτέρω υποστήριξη των συμμετεχόντων με την διαχείριση οικονομικών θεμάτων στην Πύλη IRIS.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: μεταξύ 9-11 Φεβρουαρίου 2022

*Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον θα καθοριστούν επιπρόσθετες ημερομηνίες.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εκπροσώπους Φορέων που συμμετέχουν σε υφιστάμενα έργα ή/και έργα τα οποία έχουν κριθεί ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι στα εργαστήρια να συμμετέχουν άτομα με ρόλους-κλειδιά στο διαχειριστικό κομμάτι του έργου, και συγκεκριμένα Συντονιστές Έργων, Νόμιμοι Εκπρόσωποι Φορέων και κυρίως Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για Οικονομικά Θέματα οι οποίοι ασχολούνται με την καταχώρηση οικονομικών δεδομένων στην πλατφόρμα IRIS.

 

Παρακαλώ όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε εργαστήριο εδώ μέχρι τις 31/12/2021.

 

Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την διεξαγωγή των εργαστηρίων περί τα μέσα Ιανουαρίου.

 

Κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ 22205000 ή στο [email protected]