Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων MSCA Doctoral Networks: Νέος Οδηγός Ετοιμασίας Προτάσεων & Διοργάνωση Virtual Open Days

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) υπενθυμίζει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Δράσης MSCA Doctoral Networks (DNΔιδακτορικά Δίκτυα).

Τα Διδακτορικά Δίκτυα MSCA στοχεύουν στην εκπαίδευση δημιουργικών και καινοτόμων διδακτορικών υποψηφίων, ικανών να αντιμετωπίζουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, μετατρέποντας τη γνώση και τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της Ε.Ε. Η Δράση MSCA DN απευθύνεται σε δίκτυα οργανισμών τόσο από τον ακαδημαϊκό (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικές υποδομές) όσο και μη-ακαδημαϊκό τομέα (επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ΜΚΟ κλπ) για τη δημιουργία διδακτορικών προγραμμάτων, με περιεχόμενο ανοικτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία.

H δεύτερη προκήρυξη της Δράσης MSCA DN στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2022 και έχει καταληκτική ημερομηνία τις 15 Νοεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα Funding & Tenders εδώ.

Οδηγός Ετοιμασίας Προτάσεων

Ένας νέος οδηγός ετοιμασίας προτάσεων (MSCA DN Handbook) είναι διαθέσιμος μέσω του ευρωπαϊκού έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής, «MSCA-NET», στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα ανεπίσημο και συμβουλευτικό έγγραφο, με σκοπό να υποστηρίξει με πρακτικές συμβουλές την ετοιμασία προτάσεων για συμμετοχή στην πιο πάνω Δράση.

Virtual Open Days

Το ΙδΕΚ διοργανώνει την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, και κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Νοεμβρίου,  διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης (Virtual Open Days). Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) MSCA της Κύπρου, για να υποβάλουν τα ερωτήματα τους και να συζητήσουν συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν με τη διαδικασία συμμετοχής στη Δράση MSCA DN. Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

 

Υπηρεσία Προεπισκόπησης

Tο ΙδΕΚ μπορεί επίσης να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες, μέσω της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, επικοινωνώντας με τα ΕΣΕ MSCA:

Ενημερωτικό Υλικό:

Υπενθυμίζεται επίσης ότι περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή προτάσεων είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το ΙδΕΚ στις 24 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency – REA). Η οπτικογράφηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ, και οι παρουσιάσεις εδώ.

Αναζήτηση Συνεργατών:

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εντοπίσουν συνεργάτες για συμμετοχή στη Δράση MSCA DN, πραγματοποιώντας εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης του έργου «MSCA-NET». Επιτρέποντας τη διοργάνωση κατ’ ιδίαν συναντήσεων, στόχος της πλατφόρμας είναι να φέρει κοντά ερευνητές, επιβλέποντες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες και ΜΚΟ από ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, ώστε να δημιουργηθούν νέες επαφές για την υποβολή προτάσεων στα Doctoral Networks, καθώς και τις υπόλοιπες προσκλήσεις MSCA του 2022.