Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»

Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» 

Νέες υπηρεσίες για την ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων  

σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

Με κύριο στόχο τη διασύνδεση των ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων των κυπρίων, επιστημόνων και επιχειρηματιών σε ολόκληρο τον κόσμο, την ανταλλαγή γνώσης και την ενίσχυση της συνεργασίας τους, η Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας, έθεσε σε λειτουργία την ανανεωμένη πλατφόρμα δικτύωση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: www.knowledgebridges.gr.Η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει ένα φιλικό, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον στα μέλη του δικτύου με στοχευμένες υπηρεσίες διασύνδεσης. 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΕΚΤ, καλεί τους κύπριους ενδιαφερόμενους, οπουδήποτε και εάν δραστηριοποιούνται στον κόσμο, να εγγραφούν στην αναβαθμισμένη Πλατφόρμα, να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται για ενημέρωση, δικτύωση και συνεργασία και να γίνουν μέλη αυτής της παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Πλατφόρμας προσφέρονται εξειδικευμένες λύσεις σε όσους αναζητούν συνεργάτες και πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, υποτροφίες και σπουδές στην Ελλάδα, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος με τη δημιουργία του προφίλ του γίνεται μέλος και αποκτά αυτομάτως πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: 

  • Συνεργασίες: Καταχωρούνται αιτήματα για συνεργασία, με βάση το πεδίο δραστηριότητας, τα ενδιαφέροντα και άλλα χαρακτηριστικά των χρηστών. H υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της Πρωτοβουλίας (νομικά και φυσικά πρόσωπα) να δημιουργήσουν νέες συνεργασίεςστους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. 
  • Καθοδήγηση: Παρέχεται στα μέλη του δικτύου εξειδικευμένη καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες σε θέματα που καλύπτουν κρίσιμους τομείς και διαστάσεις της επιχειρηματικής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. 
  • ΧρηματοδοτικέςΕυκαιρίεςκαιΚίνητρα: Παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για χρηματοδοτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. 
  • Υποτροφίες: Παρέχεται πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου (διδακτορικό), καθώς και σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας της Ελλάδας. Η πληροφόρηση συμπεριλαμβάνει τα ιδιωτικά ιδρύματα/κληροδοτήματα που απευθύνονται είτε σε όλους τους πολίτες, είτε σε πολίτες συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας. 
  • Σεμινάρια και webinars: Υλοποιούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του δικτύου με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. 
  • Έρευνες: Διενεργούνται πρωτογενείς έρευνες, που συμβάλλουν στη δημιουργία και διάχυση γνώσης, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, την έρευνα, την καινοτομία αλλά και την επιχειρηματικότητα. 
  • Χρήσιμεςπληροφορίες: Διατίθενται χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, που αφορούν θέματα φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης, παροχές, δικαστικά, οικογενειακά και στρατολογικά θέματα, εκπαίδευσης και ελληνικής γλώσσας, ιθαγένειας, άδειες παραμονής και πρεσβείες, καθώς και τις υπηρεσίες της e-διοίκησης.