Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» και «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» ανακοινώνει έγγραφο με διευκρινιστικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο support@research.org.cy.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)