Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων των Προγραμμάτων «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922) ανακοινώνει έγγραφο με διευκρινιστικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)