Συμμετοχή Ερευνητών στο Διαγωνισμό “The Science Breakthroughs of the Year 2022” του Falling Walls Science Summit

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή ερευνητών/τριών που επιθυμούν να υποδειχθούν ως υποψήφιοι/ες στο Διαγωνισμό “The Science Breakthroughs of the Year 2022” που διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης Falling Walls Science Summit 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 7 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2022. Στόχος είναι να εκπροσωπηθεί η Κύπρος στο συνέδριο για ανάδειξη των επιτευγμάτων διακεκριμένων Κύπριων επιστημόνων και του οικοσυστήματος Ε&Κ της χώρας ευρύτερα

 

H Falling Walls Science Summit 2022 (https://falling-walls.com/) αποτελεί μία σημαντική εκδήλωση στο χώρο της επιστήμης που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο Βερολίνο. Αποτελεί μια μοναδική διεθνή πλατφόρμα που συνδέει την επιστήμη, τις επιχειρήσεις, την πολιτική, τις τέχνες και την κοινωνία. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, συνέδριο και άλλες συναφείς εκδηλώσεις, και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

 

Οι περιοχές που καλύπτει ο διαγωνισμός είναι οι ακόλουθες (πατώντας στο τίτλο της κάθε κατηγορίας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες):

 

1) Life Sciences

2) Physical Sciences

3) Engineering and Technology

4) Social Sciences and Humanities

5) Art and Science

6) Future Learning (formerly Digital Education)

7) Science and Innovation Management

8) Emerging Talents (Falling Walls Lab)

9) Science Start-Ups (Falling Walls Venture)

10) Science Engagement (Falling Walls Engage)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά κατηγορία βρίσκονται στο σύνδεσμο.

 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που επιλεγούν για παρουσίαση στην εκδήλωση θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους στην εκδήλωση (μεταφορικά, διαμονή κλπ). Τα έξοδα συμμετοχής είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από το ΙδΕΚ Έργων.

 

Δικαιούχοι

 

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διαγωνισμό “The Science Breakthroughs of the Year 2022”, έχουν ερευνητές/τριες από όλες τις περιοχές των επιστημών, οι οποίοι είναι Συντονιστές Έργου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ορίζοντας 2020, Ορίζοντας Ευρώπη της ΕΕ και των Προγραμμάτων RESTART του ΙδΕΚ (διευκρινίζεται ότι αφορά έργα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας). Επιπρόσθετα μπορούν να συμμετέχουν και ερευνητές που συμμετέχουν σε Έργα του Προγράμματος “ΔΙΔΑΚΤΩΡ” σαν Νέοι Ερευνητές.

 

Υποβολή

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον σύνδεσμο.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής, είναι η 28η Μαΐου 2022, ώρα 13.00.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης / Επιλογής

 

Για τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν θα ακολουθηθεί διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, στη βάση των ελάχιστων προϋποθέσεων αναφορικά με τους δικαιούχους, όπως καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Άννα Μαρία Χριστοφόρου

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλ: +357-22205043

Email: [email protected]