Συμμετοχή Φορέων από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) έχει ανακοινώσει ένα νέο οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» για φορείς από το ΗΒ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία Διασύνδεσης (Association) της χώρας με το Πρόγραμμα. Η κυβέρνηση του ΗΒ έχει εγγυηθεί την παροχή χρηματοδότησης στους φορείς με επιτυχημένες προτάσεις στον «Ορίζοντα Ευρώπη», ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των προσπαθειών Διασύνδεσης. Το βραχυπρόθεσμο αυτό μέτρο έχει στόχο να καλύψει το πρώτο κύμα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, έως ότου επισημοποιηθεί η Διασύνδεση του ΗΒ όπως όπως προβλέπει η «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας». Η κυβέρνηση του ΗΒ παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της Διασύνδεσης, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η ερευνητική της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι φορείς από το ΗΒ είναι επιλέξιμοι για την υποβολή προτάσεων στον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Η κυβέρνηση του ΗΒ έχει επίσης προκηρύξει ένα Πρόγραμμα «Pump Priming», το οποίο θα προσφέρει χρηματοδότηση μέχρι £10000 GBP σε φορείς από το ΗΒ, αλλά και τις κοινοπραξίες τους σε άλλες χώρες, που σκοπεύουν να υποβάλουν σε επερχόμενες προσκλήσεις κάτω από τον Πυλώνα ΙΙ του «Ορίζοντα Ευρώπη». Η χρηματοδότηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα μελέτες σκοπιμότητας, συμβουλές και εκπαίδευση για την ετοιμασία προτάσεων, ανάπτυξη κοινοπραξιών κ.α. Οι επόμενες προθεσμίες υποβολής είναι στις 8 Δεκεμβρίου 2021 και 12 Ιανουαρίου 2022, με δυνατότητα περαιτέρω προθεσμιών έως ότου εξαντληθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.