Συμμετοχή της Κύπρου στο COST

Αυξημένη η συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST

Με βάση πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του COST Association, αυξανόμενη υπήρξε η συμμετοχή από την Κύπρο σε εν ενεργεία Δράσεις COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) τα τελευταία 8 χρόνια (2012-2019), με την εκπροσώπηση να έχει διπλασιασθεί και να αγγίζει συμμετοχή της Κύπρου στο 58% του συνόλου των 292 εν ενεργεία Δράσεων το 2019.

Ομοίως, το 2019 διπλασιάσθηκε ο αριθμός συμμετεχόντων από την Κύπρο σε δραστηριότητες δικτύωσης στο πλαίσιο Δράσεων COST, όπως συναντήσεις, μικρής διάρκειας επιστημονικές αποστολές (Short-Term Scientific Missions) και εκπαιδευτικά σχολεία (Training Schools), σε σχέση με το 2012, φτάνοντας τις 228 συμμετοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο διάστημα, υπερδιπλασιάστηκε και το συνολικό ποσό που οι συμμετέχοντες από την Κύπρο έλαβαν για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης και για διαχειριστικά έξοδα Δράσεων COST από €183.000 το 2012, σε €422.000 το 2019.

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές προκειμένου να ενισχύσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

Στις 11 Ιουνίου 2020, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα διοργανώσει webinar με τίτλο COSTBuilding Networks & Sharing Ideas, στο πλαίσιο του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST και να μάθουν πως μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες πανευρωπαϊκής δικτύωσης και συνεργασίας που παρέχει σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.research.org.cy/el/news/webinars-series.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου (τηλ: 22205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).