Τελική Επιλογή Φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα ‘R&I Internships 2023 (ΙNTERNSHIPS/0123)’

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, η διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση R&I Internships 2023 (ΙNTERNSHIPS/0123)’.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης, λόγω μη εξάντλησης του προϋπολογισμού, το ΙδΕΚ έχει κατανείμει επιπρόσθετες θέσεις, τηρώντας σειρά προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις με βάση την ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης του ΙδΕΚ για την επιλογή υποψηφίων.

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην δράση είναι σαράντα μια (41).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο 22205000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].