Τελικό Συνέδριο του έργου GENDERACTION, στο οποίο συμμετέχει και το ΙδΕΚ στις 8 και 9 Ιουλίου 2021

Διοργανώνεται διαδικτυακά μεταξύ 8 και 9 Ιουλίου 2021 Συνέδριο από τη Σλοβένικη Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το έργο GENDERACTION με θέμα “Deepening the ERA Through Gender Equality.Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο www.deepeningera.eu.

Το Συνέδριο θα παρέχει το βήμα σε χώρες-μέλη της Ε.Ε., σε Οργανισμούς Χρηματοδότησής Έρευνας και άλλους αρμόδιους φορείς, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην ισότητα φύλου στην Έρευνα και Καινοτομία, όπως επίσης και τις αναδυόμενες ανάγκες στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Το έργο GENDer equality in the ERA Community TInnovate policy implementation (GENDERACTION www.genderaction.eu) ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2021 και σ’ αυτό συμμετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.