Επιστημονικοί Λειτουργοί (RIF03/2021), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου Αξιολόγησης: Θέση Επιστημονικού/ης Λειτουργού (Ιανουάριος 2022)

Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου Αξιολόγησης: Θέση Επιστημονικού/ής Λειτουργού (Β ΦΑΣΗ) (Ιανουάριος 2022)