Υπενθύμιση για επερχόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις επερχόμενες καταληκτικές ημερομηνίες των Προσκλήσεων SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 (27 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00) και STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 (2 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00).

 

Ενθαρρύνεται η έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή προτάσεων μέσα από την Πύλη IRIS προς αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας κατά την τελευταία μέρα.