Υπενθύμιση για Προεπισκόπηση Προτάσεων MSCA – Ind. Fellowships 2020

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου θα προσφέρουν όπως και κάθε χρόνο τη δωρεάν υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων που θα υποβληθούν για την Πρόσκληση Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships 2020. Η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κειμενογραφικό έλεγχο, εισηγήσεις προετοιμασίας – σχεδιασμού της Πρότασης και επεξήγηση των απαιτήσεων των εντύπων, καθώς και εισηγήσεις για την προσέγγιση της συνολικής στρατηγικής και δομής της Πρότασης.

Για να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής στο οποίο θα πρέπει να επισυνάπτεται και το προσχέδιο της πρότασης σε μορφή word, το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ενώ Προτάσεις που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, θα τύχουν σύντομης προεπισκόπησης με γενικά σχόλια και εισηγήσεις όπου είναι δυνατόν.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη έμπειρων ερευνητών προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα. Οι Δράσεις έχουν οριζόντια (“bottom-up”) θεματολογία και είναι ανοικτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας, δεδομένου ότι η έρευνα θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 9η Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την Ανοικτή Πρόσκληση στην Πύλη Συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα Horizon 2020 καθώς και το σχετικό Guide for Applicants. Για εξειδικευμένη στήριξη και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, κα Γεωργία Κλεάνθους και Δρ Άγγελο Ντάντο (email: [email protected], [email protected] τηλ: 22205053, 22205033).