Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Πρόσκλησης ERC Advanced Grant 2023 και υπηρεσία προεπισκόπησης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2023 (ERC-2023-AdG) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), είναι στις 23 Μαΐου 2023. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης πρότασης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036 και Ιωάννης Θεοδώρου, [email protected], τηλ. 22205038), το αργότερο μέχρι τις 9 Μαΐου 2023.