Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Πρόσκλησης ERC Consolidator Grant 2023 και υπηρεσία προεπισκόπησης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση ERC Consolidator Grant 2023 (ERC-2023-CoG) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), είναι στις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης πρότασης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036 και Ιωάννης Θεοδώρου, [email protected], τηλ. 22205038), το αργότερο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2023.