Ένα έργο ERC Consolidator Grant 2021 στην Κύπρο!

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να συγχαρεί τον Δρα Θεμιστοκλή Χαραλάμπους, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC) Consolidator (CoG), μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία.  Το ερευνητικό έργο του Δρος Χαραλάμπους έχει τίτλο “Emerging cooperative autonomous systems: Information for control and estimation” (MINERVA).

Tο έργο MINERVA επανεξετάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πολύπλοκα ευφυή κινητά συνεταιριστικά αυτόνομα συστήματα (ΣΑΣ), διασυνδέονται και λειτουργούν συνεργατικά, προκειμένου να επιταχύνουν το βιομηχανικό οικοσύστημα και να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες της ευέλικτης αυτοματοποίησης (flexible automation). Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των πεδίων του αυτομάτου ελέγχου, της εκτίμησης και των θεωριών πληροφοριών/επικοινωνίας, το έργο   θα ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση ξεκινώντας από το θεωρητικό υπόβαθρό και φτάνοντας μέχρι και την υλοποίηση για να αναπτύξει ένα θεμελιώδες, αλλά ρεαλιστικό, πλαίσιο για τη δημιουργία των συνθηκών για έλεγχο και εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλοντα όπου αλληλεπιδρούν τόσο αυτόνομα συστήματα μεταξύ τους, όσο και με ανθρώπους.  Το έργο  MINERVA  έχει στόχο να ξεπεράσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και στοχεύει στα αδύνατα στοιχεία που προκύπτουν με την ανάπτυξη απαιτητικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ουσιαστικά διαφορετικές από τις υπάρχουσες, στοχεύοντας σε εφαρμογές ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, παρ’ όλους τους περιορισμούς που υφίστανται οι αλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των συστημάτων λόγω της ασύρματης φύσης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου

Συνολικά, στην Πρόσκληση ERC CoG 2021, υποβλήθηκαν 2.652 προτάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθιστώντας την ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο των νέων έργων, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.900 θέσεις εργασίας για διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές, στις ομάδες των 313 εμπλεκόμενων Κύριων Ερευνητών (Principal Investigators – PIs).

Τα ERC Consolidator Grants απονέμονται σε άριστους ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας, με περισσότερα από 7 και μέχρι 12 έτη εμπειρίας από την απόκτηση του PhD τους και με πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα. Τα έργα που επιλέγονται πρέπει να είναι φιλόδοξα και υψηλού ρίσκου/ωφέλειας και να αφορούν έρευνα αιχμής σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση μέχρι €2 εκ., με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για μέχρι 5 έτη. Τα ERC CoG 2021 αποτελούν μέρος του Horizon Europe, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2021-2027.

Η επόμενη προθεσμία υποβολής για την πρόσκληση ERC Consolidator Grant 2023 είναι στις 2 Φεβρουαρίου 2023. Το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές και ερευνήτριες που σκοπεύουν να υποβάλλουν πρόταση με φορέα στην Κύπρο, στην προετοιμασία προτάσεων, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης πρότασης, πρόσβασης στο ERC Mentoring Initiative κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036 και Ιωάννης Θεοδώρου, [email protected], τηλ. 22205038).