Πέραν των €250 εκατ. εξασφάλισε η Κύπρος από τον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020»

Πέραν των €250 εκατ. εξασφάλισε η Κύπρος

από τον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020»

 

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους €254 εκατομμυρίων πέτυχαν να εξασφαλίσουν μέχρι στιγμής κυπριακοί φορείς στο πλαίσιο του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», κατατάσσοντας την Κύπρο στην πρώτη θέση όσον αφορά την κατά κεφαλήν απορρόφηση κονδυλίων στην Ευρώπη.

Οι δραστηριότητες για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα βρίσκονται υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης δεδομένων της ΕΕ για τον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020», από την έναρξη του Προγράμματος, το 2014, και μέχρι σήμερα, υποβλήθηκαν συνολικά 5.472 συμμετοχές από κυπριακούς φορείς από τις οποίες οι 4.169 κατέληξαν να είναι Επιλέξιμες Προτάσεις. Μεταξύ αυτών, 570 επελέγησαν για χρηματοδότηση, αντλώντας πέραν των €250 εκατ.

Σχετικά με το ποσοστό επιτυχίας στο Πρόγραμμα, αυτό ανέρχεται σε 12,02% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το αντίστοιχο της Κύπρου να είναι υψηλότερο αγγίζοντας το 13,62%.