Ανακοίνωση νέου Εργαλείου Αναζήτησης Συνεργατών στην Ιστοσελίδα του ΙδΕΚ

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των δράσεων του για ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων της Κύπρου για υλοποίηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), ανακοινώνει το νέο Εργαλείο Αναζήτησης Συνεργατών, μέσα από το οποίο οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης συνεργατών με στόχο την υποβολή προτάσεων στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος.

 

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ και αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας νέων συνεργασιών καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις διαθέσιμες ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΙδΕΚ.

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής στο εργαλείο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:

  • Δημιουργίας μέχρι τριών νέων αναζητήσεων συνεργατών για συμμετοχή άλλων φορέων σε προτάσεις που θα συντονίσουν οι ίδιοι,
  • Μελέτης των αναζητήσεων συνεργατών που έχουν δημοσιεύσει άλλοι φορείς,
  • Επικοινωνίας με συντονιστές προτάσεων που έχουν δημοσιεύσει αναζητήσεις συνεργατών στο εργαλείο με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν βίντεο-οδηγό  που έχει ετοιμαστεί για το εργαλείο, καθώς και να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].