Ανακοίνωση Πρόσκλησης ERC Synergy Grants 2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση ERC Synergy Grant 2022 (ERC-2022-SyG) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του 2022. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 10η Νοεμβρίου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών (CET). Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

Τα ERC Synergy Grants χρηματοδοτούν ομάδες 2 έως 4 άριστων Κύριων Ερευνητών/ Ερευνητριών, οι οποίοι συμπράττουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα, συνδυάζοντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους τους. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προτεινόμενου έργου, όσο και στο επίπεδο των Κύριων Ερευνητών/Ερευνητριών, αλλά και στο επίπεδο της συνέργειας μεταξύ τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 10 εκ. ευρώ για περίοδο 6 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4 εκ. ευρώ σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω υπηρεσιών που αφορούν μεταξύ άλλων, στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης, προεπισκόπηση προτάσεων και προετοιμασία κατά το στάδιο της συνέντευξης. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση και εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για την Πρόσκληση ERC Synergy Grant 2022 την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στις 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., με συμμετοχή της Dr Agnes Kulcsar, ERC Synergy Grant Call Coordinator, ERC Executive Agency και του Καθ. Μάριου Πολυκάρπου, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», του πρώτου ερευνητή στην Κύπρο που εξασφάλισε ERC Synergy Grant.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).