Ανακοίνωση του Προγράμματος Εργασίας για το Πρόγραμμα EURATOM 2023-2025 & Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Euratom Research in Action and Opportunities for Europe» (04 Απριλίου 2023)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Φορείς και πρόσωπα για την ανακοίνωση του τριετούς Προγράμματος Εργασίας 2023-2025 για το Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας EURATOM με συνολικό Προϋπολογισμό €132,3 εκ. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2025 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euratom/wp-call/2023-2025/wp_euratom-2023-2025_en.PDF.

 

Στόχος του Προγράμματος Εργασίας 2023-2025 είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Κατάρτισης, με ειδικότερη έμφαση μεταξύ άλλων, στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και την ακτινοπροστασία, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τις δραστηριότητες του Προγράμματος Horizon Europe.  Στo Πρόγραμμα Εργασίας περιγράφονται συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. κατά την περίοδο 2023-2025 μέσω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων (11 topics), καθώς και μέσω άλλων εργαλείων, όπως χρηματοδοτήσεις σε συγκεκριμένους δικαιούχους, διαδικασίες αγορών υπηρεσιών και προμηθειών και βραβεία. Οι σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο Funding and Tenders Opportunities Portal.

 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, διοργανώνεται από την Ε.Ε. στις 04 Απριλίου 2023 Συνέδριο με τίτλο «Euratom Research in Action and Opportunities for Europe: EU Strategic Autonomy and the Future Energy Systems», κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν οι βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Εργασίας EURATOM 2023-2025 με επικέντρωση στους Μικρούς Αρθρωτούς Αντιδραστήρες (Small Modular Reactors SMRs). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Διαδικτύου, και θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων διακεκριμένους ομιλητές όπως η  Επίτροπος Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. κα Mariya Gabriel και o Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Έρευνας & Καινοτομίας της Ε.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2YnZgBdzgaUoKnKdjgmG02/overview

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα EURATOM, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας κα Μάρσια Τριλλίδου (Email: [email protected], Τηλ.: 22 205071) και κ. Χριστάκη Θεοχάρους (Email: [email protected], Τηλ.: 22 205029).