Αποτελέσματα ERC Synergy Grants 2020: €350 εκατ. σε 34 έργα – 1 έργο στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να συγχαρεί τον Καθ. Μάριο Πολυκάρπου, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», ο οποίος συμμετέχει στο έργο “Smart Water Futures: designing the next generation of urban drinking water systems”, που έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Synergy Grants 2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας – European Research Council (ERC). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με σχεδόν 10 εκατ. Ευρώ και εκτός από τον Καθ. Πολυκάρπου σε αυτό συμμετέχουν: η Καθ. Barbara Hammer (Universitaet Bielefeld – Γερμανία), η Καθ. Φοίβη Κουντούρη (Ερευνητικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ελλάδα) και ο Καθ. Dragan Savic (KWR Water BV – Ολλανδία). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καθ. Πολυκάρπου, διαθέτει ήδη ένα ERC Advanced Grant και δύο ERC Proof of Concept Grants και με την 4η επιτυχία του είναι πλέον ο ερευνητής με τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις ERC στην Κύπρο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι πρόκειται για το πρώτο έργο ERC Synergy Grant που εξασφαλίζει η Κύπρος.

To ERC ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση με 350 εκατ. ευρώ, 34 νέων Synergy Grants για το 2020, τα οποία θα κληθούν να πραγματοποιήσουν έρευνα αιχμής προκειμένου να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα πιο πολύπλευρα ερευνητικά προβλήματα και να δημιουργήσουν πρωτοποριακή γνώση. Συνολικά, υποβλήθηκαν 440 προτάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθιστώντας την Πρόσκληση ERC Synergy Grants 2020 ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αφού πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους αριθμούς προτάσεων που έχει λάβει το ERC. Στο πλαίσιο των 34 έργων, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας για διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές, στις ομάδες των 116 εμπλεκόμενων Κύριων Ερευνητών (Principal Investigators – PIs) που εδρεύουν σε 22 χώρες. Τα ERC Synergy Grants αποτελούν μέρος του Horizon 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Λίστα επιτυχόντων ERC Synergy Grants 2020

Παραδείγματα πετυχημένων έργων

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ERC Synergy Grant 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κα Mariya Gabriel, σχολίασε: «Τα επιλεχθέντα έργα είναι άριστα παραδείγματα τολμηρής επιστημονικής σκέψης. Πολλά από τα εγχειρήματα θα αντιμετωπίσουν πιεστικά προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Άλλα θα επεκτείνουν τα όρια της γνώσης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες με τρόπους που δεν μπορούν να προβλεφθούν σήμερα. Είμαι περήφανη που η ΕΕ, παράλληλα με την ανάληψη άμεσων δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κρίση του κορωνοϊού, συνεχίζει να επενδύει στο μακροπρόθεσμο μέλλον, υποστηρίζοντας εξαίρετους ερευνητές. Έχοντας μακροπρόθεσμο όραμα, ενδυναμώνουμε τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιο κέντρο για την έρευνα».

Τα ERC Synergy Grants χρηματοδοτούν ομάδες 2 έως 4 άριστων Κύριων Ερευνητών, οι οποίοι συμπράττουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα, συνδυάζοντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους τους. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προτεινόμενου έργου, όσο και στο επίπεδο των Κύριων Ερευνητών, αλλά και στο επίπεδο της συνέργειας μεταξύ τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 10 εκ. ευρώ για περίοδο 6 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4 εκ. ευρώ σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Το ERC ιδρύθηκε από την Ε.Ε. το 2007, ως ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την υποστήριξη της άριστης έρευνας αιχμής. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 9.500 κορυφαίους ερευνητές. Πρόσφατα, νέα ανεξάρτητη μελέτη επιβεβαίωσε τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν τα έργα που χρηματοδοτεί το ERC και την υψηλή τους ποιότητα, καταδεικνύοντας ότι το 80% των έργων αυτών οδηγούν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις ή σημαντική πρόοδο. Η μελέτη αυτή είναι διαθέσιμη εδώ: Independent study confirms impact of ERC-funded research

Συνολικά, η Κύπρος έχει λάβει 21 χρηματοδοτήσεις από το ERC (5 Starting Grants, 3 Consolidator Grants, 4 Advanced Grants, 8 Proof of Concept Grants και 1 Synergy Grant) στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και του Horizon 2020.

Το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές στην Κύπρο στην προετοιμασία προτάσεων για ERC Grants, με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης, μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).

Επιπρόσθετα, ενόψει των νέων Προσκλήσεων του ERC, στο πλαίσιο του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνας και Καινοτομία, Horizon Europe, το ΙδΕΚ διοργανώνει στις 30 Νοεμβρίου 2020, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα ERC Starting Grant 2021. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις και για άλλα Προγράμματα του ERC, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια συγγραφής προτάσεων.