Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες που Παρέχει το Πρόγραμμα Horizon Europe για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους για το ότι το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής, «Bridge2HE», έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει ενημερωτικό Οδηγό στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει ο Ορίζοντας Ευρώπη για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences and Humanities – SSH). Ο εν λόγω Οδηγός με τίτλο «Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon Europe» είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Στόχος του συγκεκριμένου ενημερωτικού Οδηγού είναι να βοηθήσει τις/τους μελλοντικούς αιτητές να εντοπίσουν τις  Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων σε όλα τα Προγράμματα Εργασίας του Horizon Europe για το 2021-22, με τη θεματολογία που εμπίπτει στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH-flagged Topics).

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Horizon Europe, η αποτελεσματική ενσωμάτωση των θεμάτων SSH ειδικότερα σε όλα τα Clusters του δεύτερου Πυλώνα του Horizon Europe, συμπεριλαμβανομένων και των Αποστολών (Missions) και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων (European Partnerships), αποτελεί αρχή σε όλο το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. Ο στόχος της ενσωμάτωσης θεμάτων SSH είναι να βελτιώσει την αξιολόγηση και την ανταπόκριση σε περίπλοκα κοινωνικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, όπου είναι αναγκαίο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται συνεισφορές από κλάδους SSH όπως η κοινωνιολογία, οικονομικά, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, ιστορία, πολιτιστικές επιστήμες ή/και τέχνες.

Για οτιδήποτε σχετικό με το πιο πάνω καθώς και για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό, όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου του αντίστοιχου Προγράμματος/Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster) ή στο τηλ. 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο: support@research.org.cy. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Εθνικών Σημείων Επαφής για την κάθε θεματική του Προγράμματος Horizon Europe είναι διαθέσιμα εδώ.