Δελτίο Τύπου – Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

Δελτίο Τύπου

13 Απριλίου 2021

 

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

 

Τα webinars θα επικεντρωθούν στις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Καινοτομία

 

Στη διενέργεια μίας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων (χωρίς χρέωση) προχωρά το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν τόσο από τα νέα όσο και από τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για Ε&Κ, με προϋπολογισμό ύψους €95,5 δισεκατομμυρίων.

 

Τα webinars έχουν ως σκοπό  να παρουσιαστούν αναλυτικά οι ευκαιρίες που προκύπτουν για το εγχώριο οικοσύστημα Ε&Κ , από τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» αλλά και Εκπροσώπους της Ε.Ε., σε κάποια από αυτά.

 

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για τον Απρίλιο 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2021,. Η εγγραφή είναι απαραίτητη μέσω της ιστοσελίδας του ΙδΕΚ.  Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τα webinars που θα διοργανωθούν για τον Μάϊο και Ιούνιο 2021.

Αναλυτικά, τα τρία webinars για τον Απρίλιο 2021 είναι:

 

  • 16/04: Horizon Europe: Εισαγωγή & Κυριότερες Καινοτομίες

Παρουσίαση του νέου Προγράμματος της Ε.Ε. “Horizon Europe” με προϋπολογισμό ύψους €95,5 δισεκατομμυρίων. Σκοπός η γνωριμία με τη δομή, τις καινοτομίες, τους κανόνες συμμετοχής, το Funding & Tenders Portal και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για χρηματοδότηση.

 

  • 22/04: Horizon Europe – Πυλώνας I Επιστήμη Αριστείας

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα επί μέρους Προγράμματα του Πυλώνα «Επιστήμη Αριστείας». Αφορούν συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για την έρευνα αιχμής και τις Δράσεις “Marie Skłodowska-Curie” για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από ερευνητές/τριες μέσω της κινητικότητάς τους. Συμπεριλαμβάνεται επίσης, σχετικό Πρόγραμμα  για την πρόσβαση σε διασυνδεδεμένες ερευνητικές υποδομές.

 

  • 26/4: Δράσεις “Marie Skłodowska-Curie” (MSCA)

Σκοπός του webinar είναι η παροχή γενικών πληροφοριών για όλες τις Δράσεις του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, Staff Exchanges). Οι δράσεις έχουν ως στόχο, την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από ερευνητές/τριες, μέσω της κατάρτισης.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέσω του θεσμικού του ρόλου ως ο οργανισμός που συντονίζει τις δραστηριότητες για συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα Ευρώπη», το ΙδΕΚ προσφέρει, μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής, εξατομικευμένη πληροφόρηση και στήριξη σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, παρέχει μία ευρεία γκάμα δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος όπως η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εργαστηρίων, στήριξη για εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών, χρηματοδότηση για συμμετοχή σε Ημερίδες Δικτύωσης, προεπισκόπηση προτάσεων καθώς και στήριξη για τη συγγραφή προτάσεων και την υλοποίηση έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στα διαδικτυακά σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέα, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.