Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα «Funding & Tenders Portal and Building a Consortium» και Εκδήλωση Δικτύωσης από το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Μάλτας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ότι το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Μάλτας (Malta Council for Science and Technology) διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Funding & Tenders Portal and Building a Consortium». Της συγκεκριμένης εκδήλωσης ακολουθεί εκδήλωση δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στις 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ (ώρα Κύπρου), θα δώσει την ευκαιρία παρουσίασης των λειτουργιών της Πύλης Funding & Tenders της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία σε ερευνητές από άλλες κοινότητες να δικτυωθούν με εταίρους από την Μάλτα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για υποβολή Προτάσεων στον Ορίζοντα Ευρώπη. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πιο πάνω εκδήλωση δικτύωσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί η παρουσίαση που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ακολούθως, και με βάση τις υποβολές ενδιαφέροντος, το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Μάλτας θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις παρουσιάσεις (pitching presentations) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση μόνο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εδώ. Αφίσα (poster) που αφορά στη συγκεκριμένη εκδήλωση βρίσκεται επίσης στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τη 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη με θέμα «Culture, Creativity and Inclusive Society», κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

 

Αρχείο pptNetworking Event_Pitch Presentation