Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση “ERC Consolidator Grant 2021” Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 10:00 – 11:30 π.μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με την Πρόσκληση “ERC Consolidator Grant 2021” την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 10:00 – 11:30 π.μ., διαδικτυακά μέσω ZOOM. Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της εισαγωγικής αυτής εκδήλωσης θα ακολουθήσει εξειδικευμένο εργαστήριο συγγραφής προτάσεων.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα Consolidator Grants  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας – European Research Council (ERC), ενόψει την επίσημης ανακοίνωσης της σχετικής Πρόσκλησης τον Ιανουάριο 2021, στο πλαίσιο του HORIZON EUROPE, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2021-2027. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν μεταξύ άλλων οι ιδιαιτερότητες των ERC Consolidator Grants, το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου / της ιδανικής υποψήφιας, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου κ.α. Επιπρόσθετα, ο Δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος (Πανεπιστήμιο Κύπρου), ο οποίος έλαβε ERC Consolidator Grant 2019, θα μοιρασθεί την προσωπική εμπειρία του από το στάδιο προετοιμασίας και υποβολής πρότασης, ενώ ο Καθ. Σταύρος Κάσινος (Πανεπιστήμιο Κύπρου), θα δώσει συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους, με βάση την εμπειρία συμμετοχής σε ERC Consolidator Grant Panel ως αξιολογητής προτάσεων.

 

Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Τα ERC Consolidator Grants

Τα ERC Consolidator Grants απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με περισσότερα από 7 έως και 12 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), κάθε εθνικότητας και ηλικίας, οι οποίοι διαθέτουν πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και επιθυμούν να εδραιώσουν την ομάδα και την καριέρα τους και να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση ύψους μέχρι €2 εκ. για 5 έτη, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία.

 

Ομάδα στόχος της εκδήλωσης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις ERC Consolidator Grant.

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: εγγραφή. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).