Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος PRIMA (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRIMA», διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (webinar) για παρουσίαση των Προσκλήσεων Section 1 και Section 2 του PRIMA. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν δύο εκπρόσωποι του PRIMA που θα παρουσιάσουν τα θέματα των Προσκλήσεων, καθώς και εκπρόσωποι Κυπριακών φορέων με επιτυχημένη συμμετοχή στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα χρόνια για να μοιραστούν την εμπειρία τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων σχετικά με την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και απάντησης από τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω θεματικές περιοχές.

  • Thematic Area 1 – Water management
  • Thematic Area 2 – Farming systems
  • Thematic Area 3 – Agrofood chain

 

Το webinar θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων εδώ, κατά προτίμηση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο webinar. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι το webinar θα διεξαχθεί στα αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].