Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση WEBINAR ΟΝ HORIZON EUROPE ‘WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA: ΗOP-ON FACILITY & ERA TALENTS’

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 12 Οκτωβρίου 2022, στις 10:00 π.μ. με 11:30 π.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: ‘Widening Participation & Strengthening the ERA: Ηop-on Facility & Era Talents’.

Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση σε σχέση με τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο Πρόγραμμα Εργασίας ‘Widening Participation and Strengthening the ERA’ για την περίοδο 2021-22.  Ειδικότερα, αυτές αφορούν στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ERA Talents και Hopon Facility. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε.,  Dr. Stijn DELAURE, RTD.A.3 DG Research & Innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα παρουσιάσει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ERA Talents. Στη συνέχεια, η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Hop-on Facility και οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου, θα παρουσιαστούν από τους κα Κωνσταντίνα Μακρή και κο Μαρίνο Φωτιάδη (διορισμένα ΕΣΕ της Κύπρου για το Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, ΙδΕΚ) αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του σχετικού συνδέσμου (ΕΓΓΡΑΦΗ) έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Υπενθυμίζεται ότι, το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ για δραστηριότητες Ε&Κ. Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Η Οριζόντια Προτεραιότητα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ / «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: η πρώτη αφορά στη «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» (Widening) και η δεύτερη στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (ERA). Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας, η ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται ανάμεσα στις χώρες τις ΕΕ, μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή απόδοση στην Ε&Κ. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία, βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Ε&Κ της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

Επί της ευκαιρίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όσοι/όσες ενδιαφέρονται να λαμβάνουν αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία και τους τομείς δράσης τους στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.

Σε σχέση με την εν λόγω διαδικτυακή εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για την Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation and Strengthening the ERA», κα Κωνσταντίνα Μακρή (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλ.: 22205054) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (ηλ. ταχ. [email protected], τηλ.: 22205048).