Ευκαιρία για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες να συμμετέχουν ως Παρατηρητές στις Αξιολογήσεις Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα με την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Horizon Europe Calls Youth 2022, στο πλαίσιο της οποίας φοιτητές και φοιτήτριες μεταπτυχιακού θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις αξιολογήσεις προτάσεων του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

 

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, από οποιονδήποτε κλάδο, οι οποίοι/ες φοιτούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φοιτητές/τριες θα τύχουν ενημέρωσης για τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για πρακτικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή φορέων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Επιπρόσθετα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη και θα λάβουν στήριξη από μέντορες, οι οποίοι θα τους συνοδεύουν όλη τη διαδικασία.

 

Οι φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες δράσεις θα λάβουν πιστοποιητικό «Young Observer», το οποίο απονέμεται από την Ε.Ε.

 

Η Πρόσκληση ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2022. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση το συντομότερο δυνατόν για εξασφάλιση της επιλογής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω πρωτοβουλία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.