Ευκαιρίες στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το έργο Net4SocietyHE των Εθνικών Σημείων Επαφής της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία» (Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027, δημοσίευσε πρόσφατα έγγραφο στο οποίο αναλύονται θέματα που αφορούν τους ερευνητές  και τις ερευνήτριες που δραστηριοποιούνται σε πεδία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Social Sciences and Humanities – SSH) στο σύνολο των Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη. Η ανάλυση αυτή, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους ενδιαφερόμενους/ες στα πεδία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, προκειμένου να εντοπίσουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες και στα υπόλοιπα Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη, πέρα από το προφανές Cluster που τους αφορά, δηλαδή το Cluster 2.

Για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Cluster 2, oι ενδιαφερόμενοι/ες που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να παρακολουθήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο τη βιντεοσκόπησή της.

Επιπρόσθετα, το έργο Net4SocietyHE επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους/ες ότι το εργαλείο δικτύωσης για τις Προσκλήσεις του Cluster 2 είναι ακόμα διαθέσιμο στον Cluster 2 brokerage website. Περισσότερα από 1.200 προφίλ από start-ups, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς και άλλους οργανισμούς, από 58 χώρες, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης του προφίλ τους και διενέργειας διαδικτυακών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Cluster 2 για τις Προσκλήσεις 2023 είναι η 14η Μαρτίου 2023, για την πλειοψηφία των θεμάτων (topics). Οι ενδιαφερόμενοι για λήψη υπηρεσιών προεπισκόπησης πρότασης από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 2, θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα ΕΣΕ της Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”: κα Κατερίνα Καρακασίδου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205036.